Porsche Digital สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ home-iX

Porsche Digital เปิดตัวโครงการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ home-iX

อีกระดับของการเข้าสู่ระบบแห่งอนาคต Smart Living และ “Internet of Things”

Porsche ล้ำหน้าไปอีกระดับด้วยโครงการที่จะพลิกโฉมหน้าโลกดิจิทัล จากการดำเนินงานผ่านองค์กรลูกข่าย Porsche Digital บริษัทผู้ผลิตรถสปอร์ตชั้นนำของโลกสัญชาติเยอรมันแห่งนี้ ได้ริเริ่มปฏิบัติการดึงเอาเทคโนโลยีที่พักอาศัย และสำนักงานล้ำยุค home-iX เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของฐานบัญชาการใหญ่ในสตุ๊ทการ์ท ทั้งนี้เจ้าของโมเดลธุรกิจแบบ B2B สตาร์ทอัพ รายดังกล่าวคือผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบ Smart Living Solutions ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2016 โดยอดีตพนักงานของ Porsche ประกอบด้วย Mehmet Arziman และ Heiko Scholtes หนึ่งในจุดหมายสำคัญขององค์กรธุรกิจแห่งนี้ คือ ระบบบริหารจัดการอัจฉริยะ Car-to-smart Home Solutions ซึ่งเหมาะสำหรับหน่วยงานด้านการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์

ปัจจุบันนี้ Porsche Digital ดำรงสถานภาพเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรองของธุรกิจ home-iX บรรดาทีมงานผู้ก่อนตั้งบริษัท ได้รับการสนับสนุนกิจการในรูปแบบของพื้นที่สำนักงานสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ ข้อมูลส่งเสริมและการเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ โดย Porsche Digital ได้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมกับธุรกิจสตาร์ทอัพ เพื่อดำเนินงานในฐานะโครงการต้นแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดของโครงการดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับทิศทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการอัจฉริยะทั้งส่วนของที่พักอาศัยและสำนักงาน ยานพาหนะ อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารและระบบช่วยเหลือบริการทางดิจิทัลซึ่งสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายถึงกันได้

ในส่วนของ Thilo Koslowski ผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Porsche Digital ได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญในการเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนของ home-iX ไว้ว่า “ในความเป็นจริงแล้ว เรายังคงก้าวเดินไปอย่างแน่วแน่ ตามกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เรากำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาของเรารวมทั้งการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ที่จะช่วยส่งเสริมคุณค่าเพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตของผลกำไรและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Porsche Digital ได้ให้คำจำกัดความของระบบ Smart Living ไว้ว่า “มันคือหนึ่งในหลักชัยสำคัญบนเส้นทางของการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล” คำว่า “Smart Living” และ “Smart Home” หมายรวมถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ ในที่พักอาศัย และอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นระบบปรับอากาศจนกระทั่งยานพาหนะ ล้วนแล้วแต่มีปฏิสัมพันธ์และรวมศูนย์กับผู้ใช้กิจวัตรประจำวันจะได้รับการบริหารจัดการโดยอัตโนมัติด้วยเครือข่าวอัจฉริยะประสิทธิภาพสูง สะดวกสบาย เต็มไปด้วยความน่าเชื่อถือและเปี่ยมอรรถประโยชน์อย่างแท้จริง ทั้งในระหว่างการใช้เวลาในบ้านหรือการโดยสารเดินทางบนพาหนะ

บุกตลาดวงการ Smart Home ในฐานะคนกลาง

Home-iX กำลังวิจัยพัฒนารูปแบบพื้นฐานของระบบ “Smart Living as a Service” และศูนย์จัดจำหน่ายบริการ smart living ในโมเดลธุรกิจแบบ B2B ทั้งนี้บริษัทได้วางโครงสร้างของตนเองไว้ในฐานะขององค์กรสตาร์ทอัพที่ดำเนินงานอย่างเป็นกลาง นำเสนอกรรมวิธีในการแก้ไขปัญหาโดยร่วมมือกับผู้ให้บริการเครือข่าวต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน แทนที่จะเป็นการแข่งขันกับบรรดาองค์กรเหล่านั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้อธิบายไว้ว่า “รูปแบบพื้นฐานในฟังก์ชั่นการทำงานของเรา พุ่งเป้าไปที่กลุ่มตลาด Smart Home” สรรหาซึ่งหนทางใหม่ๆ สำหรับตอบสนองลูกค้าในกลุ่มตลาด “smart X” อาทิเช่น องค์กรที่ประกอบกิจการด้าน Smart Energy หรือ Smart Grid ซึ่ง Home-iX รับบทบาทในการค้นคว้าเพื่อนำมาซึ่งความสอดคล้องที่เกิดขึ้นได้ในโลกของ Smart Living ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ อุตสาหกรรมการปลิตแบบดั้งเดิมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมยนยนต์จะมีขีดความสามารถในการออกแบบและส่งต่อประสบการณ์การใช้งานระบบ Smart Living ให้แก่ ลูกค้าของตนเอง อันเป็นการปูทางเพื่อเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ home-iX เชื่อว่า บรรดาผู้ให้บริการเครือข่ายที่มีอยู่หลายรายนั้น จะเริ่มหันไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีจุดร่วมคือความต้องการสร้างสรรค์นวัตกรรมสไตล์ smart living ที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมและเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน

Porsche Digital คือศูนย์กลางองค์ความรู้ดิจิทัลของ Porsche AG สถานที่อันเป็นหัวใจสำคัญในการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์และผลิตภัณฑ์ดิจิทัลล้ำสมัยทั้งหลาย จำแนกแยกแยะประเภทและนำมาประยุกต์ให้เป็นรูปร่าง โดยประสานการทำงานกับหน่วยงานอื่นของ Porsche ทั่วทุกมุมโลก อีกบทบาทหนึ่งคือการตามติดกระแสโลกาภิวัตน์ พิจาราณาและประเมินแนวโน้มต่างๆ ที่ส่งผลกับการใช้ชีวิตของผู้คน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า Porsche จะสามารถเข้าไปอยู่ในใจกลางของความเป็นไปทางเทคโนโลยีได้อย่างสมบูรณ์แบบ ศูนย์วิจัย Porsche Digital ดำรงฐานะจุดเชื่อมต่อระหว่างโรงงาน Porsche และองค์กรด้านนวัตกรรมต่างๆ ทั่วโลก นอกเหนือจากที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย Ludwigsburg, Berlin และล่าสุดที่ Santa Clara ใน Silicon Valley อีกทั้ง Porscheยังมีแผนการขยายส่วนงานที่มีความสำคัญ ทางด้านเทคโนโลยีลักษณะนี้ไปยังภูมิภาคอื่นของโลก อาทิ ทวีปเอเชียเป็นต้น