About Us

66speedzone.com 

ติดต่อเราได้ที่

info66speedzone@gmail.com

66SPEEDZONE เวปไซต์ที่นำเสนอเกี่ยวกับ วงการรถยนต์ มอเตอร์สปอร์ต และส่วนอื่นๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของวงการรถยนต์ทั้งในประเทศไทย และทั่วโลก รวมถึงการนำเสนอความรู้ต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์ และเทคโนโลยีต่างๆที่น่าสนใจ